Dr Urszula Sadłowska – psychiatra z wieloletnim doświadczeniem

Przygotowanie zawodowe:

Akademia Medyczna w Warszawie        - rok ukończ. 1993

Specjalizacja I stopnia z psychiatrii
(Szpital Nowowiejski AM w Warszawie)    - rok ukończ. 2001

Specjalizacja II stopnia z psychiatrii    
(Instytut Psychiatrii i Neurologii w W-wie)    - rok ukończ. 2006

 

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 2001    Centrum Uzależnień (ul. Zakopiańska, W-wa)
2001 – 2002    Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Gruzińska, W-wa)
2002 – 2003    Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego MODESTA
                        (ul. Kordeckiego, W-wa)


od 2001           praktyka prywatna pod firmą: Urszula Sadłowska -
                        Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie Psychiatrii
od 2003            Hospicjum Domowe – konsultacje psychiatryczne
od 2006            Medicover – konsultacje psychiatryczne

Podstawy formalne:

Prawo wykonywania zawodu lekarza numer 2957744


Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie psychiatrii numer 68-99-1-06698


Krajowy rejestr działalności gospodarczych (REGON) numer 017323661

Upoważnienie (ZUS) do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy numer NUL-0000000202912-2000


Umowa z NFZ upoważniająca do wystawiania recept refundowanych numer 9807-67592