Jak mogę pomóc?

Gabinet

Podstawową formą pomocy są wizyty w gabinecie. Odbywają się we wczśniej zaplanowanych i umówionych terminach. Pierwszorazowe wizyty umawiamy telefonicznie; kolejne – podczas spotkania poprzedzającego.

W miarę możliwości staram się aby terminy nie były odległe. Częstotliwość wizyt zależy od etapu terapii i potrzeb pacjenta; Jedynym wyjątkiem gdy nalegam na regularne, i przeze mnie określone terminy, jest etap wprowadzania nowego, bądź zmiany leku - kiedy to, kierując się odpowiedzialnością za pacjena, muszę na bieżąco kontrolować efekty terapeutyczne.Spotkania trwają do 60 minut. Pacjent będący moim gościem po raz pierwszy musi zarezerwować swój czas na pełną godzinę.Obejmuję pacjenta opieką farmakologiczną i proponuję terapię wspierającą;
W razie potrzeby wystawiam:

  • zwolnienia lekarskie,
  • zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • wnioski rentowe do ZUS,
  • skierowania do szpitala

 

 Aby unikąć przykrych dla obu stron sytuacji, muszę tu zaznaczyć kilka oczywistości:

  • zwolnienia lekarskie wystawiam wyłącznie w sytuacji gdy widzę ich terapeutyczne uzasadnienie
  • dobór i ewentualne przepisanie środków farmakologicznych wynika z diagnozy, indywidualnych reakcji na leki, dostępności i ceny leku, itd.
  • zaświadczenia o stanie zdrowia/wnioski przygotowuję wyłącznie w odniesieniu do  trwającej bądź odbytej terapii, 

     

Wizyty domowe

Podstawowym wskazaniem do wizyty domowej jest przypadek, gdy choroba odgradza człowieka od środowiska i relacji zewnętrznych.  Możliwa jest też sytucja, w której pacjent świadomie planuje kontakt z lekarzem „na swoim terenie”, gdzie łatwiej przyjmuje postawę otwartą i gdzie lepiej dysponuje swoim czasem.

Umawianie oraz przebieg wizyty domowej nie różni się od tej gabinetowej, ale ich zakres ograniczam terytorialnie do dzielnic: Praga Południe i Wawer, oraz czasowo do dni roboczych (bez sobót i niedziel).