Leczenie depresji

 Depresja jest jednym z najczęściej występujących schorzeń psychicznych. Szacuje się, że w Polsce na różne jej postaci cierpi od 1,5 do ok. 2 mln osób. Wielu chorych na depresję tłumaczy sobie swój stan smutkiem, „dołem”, chwilowym pogorszeniem nastroju, niejednokrotnie stosując przy tym takie sposoby na jego polepszenie jak alkohol czy inne używki. Z leczeniem depresji nie należy jednak zwlekać. Choroba ta jest bowiem niezwykle „podstępna” i w pewnym sensie śmiertelna, ponieważ chorzy na nią znajdują się w grupie ryzyka jeśli chodzi o próby samobójcze.

Objawy depresji

Jak zatem odróżnić objawy depresji od „zwykłego” spadku nastroju? Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 do podstawowych objawów tzw. pierwszego epizodu depresyjnego należą: 

    • obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia, prawie codziennie, bez względu na okoliczności;

    • poczucie smutku i przygnębienia; 

    • utrata zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność, lub zanik odczuwania przyjemności – tak zwana anhedonia, czyli zobojętnienie emocjonalne; 

    • osłabienie energii lub szybsze męczenie się.

Przyglądając się sobie (lub bliskiej osobie) warto też zwrócić uwagę na objawy takie jak:  

    • zaburzenia snu;

    • problemy z pamięcią i koncentracją; 

    • utrata wiary w siebie i/lub pozytywnej samooceny; 

    • poczucie winy (nadmierne i zwykle nieuzasadnione); 

    • spowolnienie psychoruchowe (rzadziej pobudzenie); 

    • zmiany łaknienia i masy ciała (częstsze zmniejszenie apetytu niż zwiększenie)

    • myśli samobójcze.