Mój cennik

Gabinet


          Wizyta pierwszorazowa  - 200 zł

Pacjent zgłaszający się na wizytę po raz pierwszy powinien zarezerwować sobie pełną godzinę. Z doświadczenia wiem, że ten czas jest niezbędny dla pacjenta aby swobodnie wypowiedział problemy, i dla mnie - aby postawić diagnozę i zaproponować leczenie.

          Wizyta kolejna  - 180 zł

Termin następnej wizyty zwykle ustalamy podczas spotkania poprzedzającego. Kolejna wizyta trwa ok. 45 min.


Wizyty domowe
 

          Wizyta domowa              - 400 zł

Najczęstszym wskazaniem do wizyty domowej jest przypadek kiedy choroba odgradza człowieka od środowiska i relacji z otoczeniem. Inną sytuacją jest przypadek kiedy pacjent wyraża zgodę na wizytę lekarza, bądź sam taką planuje, wyłącznie u siebie w domu, gdzie łatwiej mu przyjąć otwartą postawę.

W zależnościi od częstotliwości kolejnych wizyt, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ich ceny

 

 

 

Ankara oral yapan escort