Psychiatra, psychoterapeuta, coach - czym te profesje różnią się między sobą? | Prywatny gabinet psychiatryczny | Psychiatra Urszula Sadłowska

Psychiatra, psychoterapeuta, coach - czym te profesje różnią się między sobą?

Pomoc dotycząca naszej kondycji psychicznej oferuje obecnie wielu różnych specjalistów. Jednak nazwy profesji – psychiatra, psychoterapeuta i coach są często mylone i nie wiemy do końca, do którego ze specjalistów powinniśmy udać się z naszym problemem. Warto mieć bowiem na uwadze, że każda z tych osób zajmie się nami w inny sposób. Jeżeli więc oczekujemy profesjonalnego podejścia do naszej sprawy, powinniśmy poznać najpierw różnice pomiędzy tymi zawodami.

Zadania psychiatry

Pierwszym ze specjalistów, który pomoże nam walczyć z naszymi problemami mentalnymi, jest psychiatra  psychiatra przede wszystkim jest lekarzem z ukończona specjalizacją. Oznacza to więc, że psychiatra posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do rzetelnego zdiagnozowania pacjenta. Jest to lekarz, który może zająć się leczeniem między innymi stanów lękowych, depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń psychotycznych, uzależnień czy problemów wieku podeszłego. Warto wspomnieć, że psychiatra jako lekarz może prowadzić leczenie farmakologiczne i jest uprawniony do wypisywania recept, wystawiania zwolnień lekarskich, wystawiania skierowań do szpitali oraz wszelkich zaświadczeń lekarskich.

Pomoc oferowana przez psychoterapeutę

Psychoterapia nie jest specjalizacją lekarską. Psychoterapeuta często posiada wykształcenie wyższe psychologiczne, ale działa na podstawie certyfikatów uprawniających do prowadzenia określonych rodzajów terapii. Jest to specjalista, który bardzo dobrze zna podłoże różnego typu zaburzeń i problemów emocjonalnych, dzięki czemu może on zająć się terapią prowadzącą do zmiany nastawienia osoby chorej. Psychoterapia jest szczególnie polecana dla osób, które zmagają się z problemami społecznymi, prywatnymi, traumami czy też w przypadku problemów z rozwojem osobistym i zawodowym.

Kompetencje coacha

Skuteczny coach, nie potrzebuje posiadać wykształcenia medycznego lub psychologicznego. Jest on bowiem osobą, która zajmuje się motywowaniem i pomaganiem osobom w różnym wieku i z różnymi problemami. Coach jest trenerem mentalnym i jego zadaniem jest dzielenie się doświadczeniem, technikami i umiejętnościami z klientem, który potrzebuje wsparcia mentalnego. Zadaniem coacha jest znalezienie konkretnej umiejętności klienta i poprowadzenie szkolenia tak, by mógł on rozwinąć ową umiejętność do jak najwyższego poziomu i wykorzystać ją następnie w swoim życiu prywatnym lub zawodowym.

Wróć