Obraz psychiatrii w odbiorze społecznym w Polsce 2020 roku | Prywatny gabinet psychiatryczny | Psychiatra Urszula Sadłowska

Obraz psychiatrii w odbiorze społecznym w Polsce 2020 roku

Psychiatria to jedna z dziedzin medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, rozpoznawaniem przyczyn oraz leczeniem schorzeń i zaburzeń związanych z psychiką. Psychiatra jest takim samym lekarzem jak kardiolog, pulmonolog czy lekarz rodzinny, specjalizował się tylko w innej grupie zagadnień medycznych – tych związanych ze zdrowiem psychicznym.

Początki psychiatrii jako nauki można odnaleźć w XVIII wieku, gdy określono jej podstawy teoretyczne i osoby chore psychicznie zaczęto leczyć w sposób bardziej humanitarny. Jednak przez długie wieki, nawet do czasów nam współczesnych, zaburzenia psychiczne traktowane były inaczej niż choroby ciała. Osoby zmagające się z takimi dolegliwościami były nieraz wykluczane ze społeczeństwa, spotykał je ostracyzm środowiska. A jaki jest odbiór psychiatrii i chorób psychicznych w Polsce w 2020 roku, czy widoczne są jakieś zmiany nastawienia?

Współczesny obraz psychiatrii w społeczeństwie polskim

W ostatnich latach można zauważyć, że w mediach i w dyskursie publicznym coraz częściej pojawia się tematyka psychiatrii oraz zaburzeń związanych z psychiką. Problemy psychiczne przedstawia się obiektywnie, bez niepotrzebnej stygmatyzacji i negatywnego nastawienia, dzięki czemu zaczyna zmieniać się odbiór społeczny psychiatrii. Ludzie w Polsce coraz częściej zaczynają postrzegać rozmaite zaburzenia psychiczne po prostu jako jedne z wielu chorób, które – podobnie jak dolegliwości cielesne – nie powinny być ukrywane, ale leczone przez odpowiedniego specjalistę.

W kręgach rodzinnych czy przyjacielskich, a czasem nawet publicznie coraz więcej osób mówi o swojej depresji, nerwicach czy innych zaburzeniach psychicznych, z którymi się zmagali lub cały czas zmagają. Dzięki temu zdrowie psychiczne przestaje być tematem tabu, a psychiatria staje się po prostu jedną z dziedzin medycyny, której zadaniem jest pomagać człowiekowi w trudnej sytuacji.

Wszystkie te działania i powstające nowe trendy prowadzą do tego, że w Polsce w 2020 roku odbiór psychiatrii staje się zupełnie inny niż kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu. Bliscy i przyjaciele nie odsuwają się od osób mających problemy psychiczne, ale starają się je wspierać w trudnych chwilach i być z nimi, co ma bardzo korzystny wpływ na sam proces leczenia.

Jest to bardzo pozytywny trend, który powoduje, że osoby chore szybciej podejmują leczenie farmakologiczne lub odpowiednią terapię, unikając dzięki temu rozwijania się negatywnych skutków schorzeń psychicznych. Taka zmiana odbioru społecznego psychiatrii w naszym kraju napawa optymizmem i nadzieją, że będzie ona odbierana po prostu jako jedna ze specjalizacji medycznych, bez dodatkowych negatywnych skojarzeń czy strachu przed pierwszą wizytą u psychiatry.

Wróć